Kilekoti maine on halb, kuid kuisee kõrvale jätta on ühekordselt kasutatavate kilekottidesüsiniku jalajälg kõige väiksem, vähemalt ühe koti tootmise osas. Kuid see onalles algus. Veelgi olulisem on see, kuidas me kotte kasutame ja utiliseerime. Kilekotid onvastupidav ning see võimaldab kilekotti kasutada mitukümmend kordauuesti, kuid kahjuks üldjuhul seda võimalust ei kasutada. Järgmine probleem ongi selles, et kilekott ei jõua ümbertöötlemisse, sest seda ei visataõigesse konteinerisse. Paberkot