شو کیک اسامی مختلفی دارد که ممکن است در هر مکان به یک اسم شناخته شود. یکی از پرکاربرد ترین اسامی این دستگاه یخچال کیک است که ممکن است خیلی از شما با این نام بیشتر آشنا باشید. اما نام های دیگری نیز به این دستگاه اختصاص داده شده است که توسط خیلی از مردم از آن استفاده می شود. برای مثال ویترین کیک یکی از اسامی دیگر شو کیک است که در برخی از مدل های این دستگاه که تماما از شیشه ساخته شده است بیشتر استفاده می شود که باعث می شود به صورت کامل و از همه ابعاد بتوانید به کیک و شیرینی ها دید داشته باشید. همچنین یکی دیگر از نام های این دستگاه شو کیس است که در برخی از مدل ها مانند شو کیک رومیزی کوچک از آن استفاده می شود. چرا که در هر حال این دستگاه یک محفظه شیشه‌ ای با قابلیت تهویه است که مشتری می‌تواند نسبت به مشاهده و انتخاب کیک از داخل آن اقدام نماید.