"Odpowiednie Dostosowanie Częstotliwości Wysyłki w Email Marketingu"

Odpowiednie Dostosowanie Częstotliwości Wysyłki w Email Marketingu
Częstotliwość wysyłania wiadomości email jest kluczowym elementem strategii marketingowej. Zbyt częste wysyłanie może drażnić odbiorców i prowadzić do utraty zaufania, podczas gdy zbyt rzadkie może sprawić, że firma zostanie zapomniana. Dlatego ważne jest odpowiednie dostosowanie częstotliwości wysyłki do preferencji i oczekiwań odbiorców, dbając o utrzymanie równowagi między utrzymaniem kontaktu a unikaniem nadmiernego nękania.