Cách kiểm tra tài khoản airtime của VinaPhone

Trên sim của bạn có tài khoản Airtime VinaPhone không? Làm sao để kiểm tra số dư và hạn dùng Airtime để sử dụng hết trước khi hết hạn hoặc trước khi bị hủy bỏ. Nếu bạn chưa nắm rõ thông tin này hãy cùng VinaPhone3g.com.vn tìm hiểu ngay bên dưới để có thể an tâm sử dụng các tài khoản đang có của mình