Author: timon2201

Sơn phản quang là loại sơn có chiết suất bằng dầu khi được chiếu sáng lên sơn thì sẽ tạo ra ánh sáng phản lại mắt nên gọi là sơn... Read More

Sơn kẻ vạch là gì và ứng dụng trong cuộc sống như thế nào? Sơn kẻ vạch là vẽ lên mặt đường những nét liền, nét đứt bằng sơn nhằm để... Read More

Tổng quan về sơn epoxy: Sơn epoxy gồm có 2 thành phần: thành phần sơn và thành phần đóng rắn không chứa hàm lượng dung môi. Ưu điểm của sơn sàn epoxy... Read More