Author: allnipponairwaysvn

Với diện tích 217 km2 và dân số khoảng 617.000 người. Seattle là trung tâm của vùng đô thị Seattle – Tacoma và Bellevue, xếp hạng lớn thứ 15. Đây... Read More