רותם נאמני סופר סת"ם ראש העין

אתר קדושים תהיו תפילין מהודרים הוקם כדי לזכות את הרבים בדברי תורה, אמונה, השקפה וחיזוק כדי לקרב את אחינו בני ישראל לאבינו שבשמים, לתקן עולם במלכות שדי ולקרב את הגאולה שתבוא ברחמים בבי"א ! וכן למכירת תפילין מהודרים ותשמישי קדושה עם כשרות.