Ưu điểm và mặt hạn chế của người bảo vệ lớn tuổi

Hiện nay các công ty bảo vệ huế hầu hết đều ưu tiên thuê bảo vệ trẻ tuổi. Tuy nhiên đâu đó hình ảnh bác bảo vệ vẫn còn hiện hữu trong tâm trí của rất nhiều người. Vậy có nên thuê bảo vệ lớn tuổi hay không? Bảo vệ lớn tuổi có ưu điểm và mặt hạn chế những gì.